cbt-10q_20200630.htm
false 2020 Q3 0000016040 --09-30 Large Accelerated Filer P10Y 2018-09-30 P0D us-gaap:OtherAssetsNoncurrent us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrent us-gaap:LongTermDebtCurrent us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent us-gaap:LongTermDebtNoncurrent P16Y P12Y 250000000 250000000 32000000 54000000 223000000 223000000 0.034 0.034 0000016040 2019-10-01 2020-06-30 xbrli:shares 0000016040 2020-08-04 iso4217:USD 0000016040 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 2018-10-01 2019-06-30 iso4217:USD xbrli:shares 0000016040 2020-06-30 0000016040 2019-09-30 0000016040 2018-09-30 0000016040 2019-06-30 0000016040 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 2018-10-01 2018-12-31 0000016040 2019-01-01 2019-03-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:ParentMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:ParentMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2019-12-31 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-12-31 0000016040 us-gaap:ParentMember 2019-12-31 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-12-31 0000016040 2019-12-31 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 us-gaap:ParentMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2020-03-31 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2020-03-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2020-03-31 0000016040 us-gaap:ParentMember 2020-03-31 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2020-03-31 0000016040 2020-03-31 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:ParentMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:ParentMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2020-06-30 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2018-09-30 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-09-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-09-30 0000016040 us-gaap:ParentMember 2018-09-30 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-09-30 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-10-01 2018-12-31 0000016040 us-gaap:ParentMember 2018-10-01 2018-12-31 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-10-01 2018-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-10-01 2018-12-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2018-10-01 2018-12-31 0000016040 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2018-10-01 2018-12-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2018-12-31 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2018-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-12-31 0000016040 us-gaap:ParentMember 2018-12-31 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2018-12-31 0000016040 2018-12-31 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-01-01 2019-03-31 0000016040 us-gaap:ParentMember 2019-01-01 2019-03-31 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-01-01 2019-03-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-01-01 2019-03-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2019-01-01 2019-03-31 0000016040 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2019-01-01 2019-03-31 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2019-03-31 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-03-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-03-31 0000016040 us-gaap:ParentMember 2019-03-31 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-03-31 0000016040 2019-03-31 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:ParentMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:CommonStockNetOfTreasuryStockMember 2019-06-30 0000016040 us-gaap:RetainedEarningsMember 2019-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-06-30 0000016040 us-gaap:ParentMember 2019-06-30 0000016040 us-gaap:NoncontrollingInterestMember 2019-06-30 0000016040 srt:MinimumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 srt:MaximumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:BuildingMember srt:MinimumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:BuildingMember srt:MaximumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MachineryAndEquipmentMember srt:MinimumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MachineryAndEquipmentMember srt:MaximumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember srt:MinimumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember srt:MaximumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 2019-10-01 0000016040 srt:RestatementAdjustmentMember srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember 2019-10-01 0000016040 2019-10-01 2019-10-01 0000016040 cbt:NSCCCarbonJiangsuCoLtdMember 2018-09-01 2018-09-30 0000016040 cbt:NSCCCarbonJiangsuCoLtdMember srt:MaximumMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:NSCCCarbonJiangsuCoLtdMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:NSCCCarbonJiangsuCoLtdMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:NSCCCarbonJiangsuCoLtdMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember 2020-04-01 2020-04-01 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember 2020-06-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember 2020-04-01 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember 2020-06-30 0000016040 2020-04-01 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember us-gaap:DevelopedTechnologyRightsMember 2020-04-01 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember us-gaap:DevelopedTechnologyRightsMember 2020-04-01 2020-04-01 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember us-gaap:CustomerRelationshipsMember 2020-04-01 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember us-gaap:CustomerRelationshipsMember 2020-04-01 2020-04-01 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember us-gaap:TrademarksMember 2020-04-01 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember us-gaap:TrademarksMember 2020-04-01 2020-04-01 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember cbt:SinomineHongKongRareMetalsResourcesCoLimitedMember 2019-06-01 2019-06-30 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember cbt:SinomineHongKongRareMetalsResourcesCoLimitedMember 2018-10-01 2019-09-30 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember cbt:SinomineHongKongRareMetalsResourcesCoLimitedMember 2020-01-01 2020-06-30 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember cbt:SinomineHongKongRareMetalsResourcesCoLimitedMember 2019-01-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:ForeignPlanMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember country:US 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:ForeignPlanMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember country:US 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember country:US 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:ForeignPlanMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember country:US 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember us-gaap:ForeignPlanMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 srt:MaximumMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 srt:MaximumMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 srt:MaximumMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 country:US 2019-10-01 2020-06-30 cbt:Plan 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember 2019-09-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember 2019-09-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:DevelopedTechnologyRightsMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:TrademarksMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CustomerRelationshipsMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:DevelopedTechnologyRightsMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:TrademarksMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:CustomerRelationshipsMember 2019-09-30 0000016040 cbt:ShenzhenSanshunNanoNewMaterialsCoLtdMember 2020-06-29 2020-06-30 0000016040 srt:WeightedAverageMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:CostOfSalesSellingAndAdministrativeExpenseAndResearchAndTechnicalExpenseMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:CostOfSalesSellingAndAdministrativeExpenseAndResearchAndTechnicalExpenseMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:CostOfSalesSellingAndAdministrativeExpenseAndResearchAndTechnicalExpenseMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:CostOfSalesSellingAndAdministrativeExpenseAndResearchAndTechnicalExpenseMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember 2019-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2019-12-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember 2020-03-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2020-03-31 0000016040 us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:AccumulatedNetInvestmentHedgesGainLossExcludedFromEffectivenessTestingAndAmortizedToInterestExpenseMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:AccumulatedNetInvestmentHedgesGainLossExcludedFromEffectivenessTestingAndAmortizedToInterestExpenseMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossAndPriorServiceCostCreditMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossAndPriorServiceCostCreditMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossAndPriorServiceCostCreditMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossAndPriorServiceCostCreditMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetSettlementAndCurtailmentGainMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:RespiratorLiabilitiesMember 2020-06-30 0000016040 cbt:RespiratorLiabilitiesMember us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesMember 2020-06-30 0000016040 cbt:RespiratorLiabilitiesMember cbt:SellingAndAdministrativeExpensesMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 cbt:RespiratorLiabilitiesMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:RespiratorLiabilitiesMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:RespiratorLiabilitiesMember 2019-09-30 0000016040 srt:MinimumMember 2020-06-30 0000016040 srt:MaximumMember 2020-06-30 0000016040 srt:MaximumMember us-gaap:LandMember 2020-06-30 xbrli:pure 0000016040 us-gaap:InternalRevenueServiceIRSMember us-gaap:EarliestTaxYearMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:InternalRevenueServiceIRSMember us-gaap:LatestTaxYearMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:StateAndLocalJurisdictionMember us-gaap:EarliestTaxYearMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:StateAndLocalJurisdictionMember us-gaap:LatestTaxYearMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:ForeignCountryMember us-gaap:EarliestTaxYearMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:ForeignCountryMember us-gaap:LatestTaxYearMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CostOfSalesMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:CostOfSalesMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CostOfSalesMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:SellingAndAdministrativeExpensesMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:SellingAndAdministrativeExpensesMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:SellingAndAdministrativeExpensesMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:SellingAndAdministrativeExpensesMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:EmployeeSeveranceMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:EnvironmentalRemediationMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:EmployeeSeveranceMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:OtherRestructuringMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:EmployeeSeveranceMember 2019-12-31 0000016040 us-gaap:EnvironmentalRemediationMember 2019-12-31 0000016040 us-gaap:EmployeeSeveranceMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 cbt:AcceleratedDepreciationAndIdleAssetDepreciationMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 us-gaap:OtherRestructuringMember 2020-01-01 2020-03-31 0000016040 us-gaap:EmployeeSeveranceMember 2020-03-31 0000016040 us-gaap:EnvironmentalRemediationMember 2020-03-31 0000016040 us-gaap:EmployeeSeveranceMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OtherRestructuringMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:EmployeeSeveranceMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:EnvironmentalRemediationMember 2020-06-30 0000016040 cbt:TwoThousandTwentyReorganizationMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:TwoThousandTwentyReorganizationMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:TwoThousandTwentyReorganizationMember 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsTransformationPlanMember 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsTransformationPlanMember 2018-10-01 2019-09-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsTransformationPlanMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsTransformationPlanMember srt:MaximumMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsTransformationPlanMember srt:MaximumMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsTransformationPlanMember srt:MaximumMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsTransformationPlanMember srt:MaximumMember 2020-06-30 0000016040 cbt:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsAndOtherLiabilitiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:ForeignExchangeContractMember 2020-06-30 0000016040 cbt:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsAndOtherLiabilitiesMember us-gaap:FairValueInputsLevel2Member us-gaap:ForeignExchangeContractMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:FairValueInputsLevel2Member 2020-06-30 0000016040 us-gaap:FairValueInputsLevel2Member 2019-09-30 0000016040 cbt:FixedRateDebtMember 2020-06-30 0000016040 cbt:FixedRateDebtMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember cbt:ThreePointFourPercentageNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember us-gaap:NetInvestmentHedgingMember 2020-06-30 iso4217:EUR 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember cbt:ThreePointFourPercentageNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember us-gaap:NetInvestmentHedgingMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember cbt:FixedRateDebtMember cbt:ThreePointFourPercentageNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember us-gaap:NetInvestmentHedgingMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember cbt:FixedRateDebtMember cbt:ThreePointFourPercentageNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember us-gaap:NetInvestmentHedgingMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:NondesignatedMember us-gaap:ForwardContractsMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:NondesignatedMember us-gaap:ForwardContractsMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:NetInvestmentHedgingMember us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:NetInvestmentHedgingMember us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember cbt:FixedRateDebtMember 2019-10-01 2019-12-31 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:NetInvestmentHedgingMember us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember 2019-09-30 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember 2018-10-01 2019-06-30 cbt:Segment 0000016040 cbt:PerformanceAdditivesMember us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceAdditivesMember us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PerformanceAdditivesMember us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceAdditivesMember us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:FormulatedSolutionsMember us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:FormulatedSolutionsMember us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:FormulatedSolutionsMember us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:FormulatedSolutionsMember us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PerformanceChemicalsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:ReinforcementMaterialsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PurificationSolutionsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:ReinforcementMaterialsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PurificationSolutionsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:SpecialtyFluidsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:ReinforcementMaterialsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PurificationSolutionsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:ReinforcementMaterialsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:PurificationSolutionsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember cbt:SpecialtyFluidsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:OperatingSegmentsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember cbt:OtherProductsAndServicesMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember cbt:OtherProductsAndServicesMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember cbt:OtherProductsAndServicesMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember cbt:OtherProductsAndServicesMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember us-gaap:ShippingAndHandlingMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember us-gaap:ShippingAndHandlingMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember us-gaap:ShippingAndHandlingMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember us-gaap:ShippingAndHandlingMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember us-gaap:ProductMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember us-gaap:ProductMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember us-gaap:ProductMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember us-gaap:ProductMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:CorporateNonSegmentMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CorporateNonSegmentMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CorporateNonSegmentMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:CorporateNonSegmentMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:CorporateNonSegmentMember cbt:SpecialtyFluidsMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:CorporateNonSegmentMember cbt:SpecialtyFluidsMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:CorporateNonSegmentMember cbt:SpecialtyFluidsMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:CorporateNonSegmentMember cbt:EquityAffiliateInvestmentMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember srt:AmericasMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember srt:AmericasMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember srt:AmericasMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 srt:AmericasMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember srt:AsiaPacificMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember srt:AsiaPacificMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember srt:AsiaPacificMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 srt:AsiaPacificMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember us-gaap:EMEAMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember us-gaap:EMEAMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember us-gaap:EMEAMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:EMEAMember 2020-04-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember srt:AmericasMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember srt:AmericasMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember srt:AmericasMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember srt:AmericasMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 srt:AmericasMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember srt:AsiaPacificMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember srt:AsiaPacificMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember srt:AsiaPacificMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 srt:AsiaPacificMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember us-gaap:EMEAMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember us-gaap:EMEAMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember us-gaap:EMEAMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember us-gaap:EMEAMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:EMEAMember 2019-04-01 2019-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember srt:AmericasMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember srt:AmericasMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember srt:AmericasMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 srt:AmericasMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember srt:AsiaPacificMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember srt:AsiaPacificMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember srt:AsiaPacificMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 srt:AsiaPacificMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember us-gaap:EMEAMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember us-gaap:EMEAMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember us-gaap:EMEAMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 us-gaap:EMEAMember 2019-10-01 2020-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember srt:AmericasMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember srt:AmericasMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember srt:AmericasMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember srt:AmericasMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 srt:AmericasMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember srt:AsiaPacificMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember srt:AsiaPacificMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember srt:AsiaPacificMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember srt:AsiaPacificMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 srt:AsiaPacificMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:ReinforcementMaterialsMember us-gaap:EMEAMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PerformanceChemicalsMember us-gaap:EMEAMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:PurificationSolutionsMember us-gaap:EMEAMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 cbt:SpecialtyFluidsMember us-gaap:EMEAMember 2018-10-01 2019-06-30 0000016040 us-gaap:EMEAMember 2018-10-01 2019-06-30

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

 

FORM 10-Q

 

QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the quarterly period ended June 30, 2020

or

TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

For the transition period from                      to                     

Commission file number 1-5667

 

Cabot Corporation

(Exact name of registrant as specified in its charter)

 

 

Delaware

04-2271897

(State or other jurisdiction of

incorporation or organization)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

 

Two Seaport Lane

Boston, Massachusetts

02210-2019

(Address of principal executive offices)

(Zip Code)

Registrant’s telephone number, including area code: (617) 345-0100

 

Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Securities Exchange Act of 1934:

Title of each class

Trading symbol(s)

Name of each exchange on which registered

Common Stock, $1 par value per share

CBT

The New York Stock Exchange

Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days.   Yes      No  

Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T (§232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit such files).  Yes      No  

Indicate by check mark whether the registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, smaller reporting company, or an emerging growth company. See the definitions of “large accelerated filer,” “accelerated filer,” “smaller reporting company,” and “emerging growth company” in Rule 12b-2 of the Exchange Act.

 

Large accelerated filer

Accelerated filer

 

 

 

 

Non-accelerated filer

  

Smaller reporting company

 

 

 

 

Emerging growth company

 

 

If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. 

Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act).    Yes      No  

The Company had 56,461,543 shares of common stock, $1.00 par value per share, outstanding as of August 4, 2020.

 

 

 


 

INDEX

 

Part I.

Financial Information

 

 

 

 

 

 

Item 1.

Financial Statements (unaudited)

 

 

 

Consolidated Statements of Operations

3

 

 

Consolidated Statements of Comprehensive Income (Loss)

4

 

 

Consolidated Balance Sheets

5

 

 

Consolidated Statements of Cash Flows

7

 

 

Consolidated Statements of Changes in Stockholders’ Equity

8

 

 

Notes to the Consolidated Financial Statements

10

 

 

 

 

 

Item 2.

Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations

30

 

Item 3.

Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk

42

 

Item 4.

Controls and Procedures

42

 

 

 

Part II.

Other Information

 

 

Item 6.

Exhibits

43

 

2


 

Part I. Financial Information

Item 1.

Financial Statements

CABOT CORPORATION

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

UNAUDITED

 

 

 

Three Months Ended June 30

 

 

Nine Months Ended June 30

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2019

 

 

 

(In millions, except per share amounts)

 

Net sales and other operating revenues

 

$

518

 

 

$

845

 

 

$

1,955

 

 

$

2,510

 

Cost of sales

 

 

449

 

 

 

675

 

 

 

1,592

 

 

 

1,996

 

Gross profit

 

 

69

 

 

 

170

 

 

 

363

 

 

 

514

 

Selling and administrative expenses

 

 

52

 

 

 

65

 

 

 

230

 

 

 

208

 

Research and technical expenses

 

 

13

 

 

 

16

 

 

 

41

 

 

 

47

 

Specialty Fluids loss on sale and asset impairment

 

 

 

 

 

8

 

 

 

1

 

 

 

28

 

Income (loss) from operations

 

 

4

 

 

 

81

 

 

 

91

 

 

 

231

 

Interest and dividend income

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

6

 

Interest expense

 

 

(13

)

 

 

(14

)

 

 

(41

)

 

 

(43

)

Other income (expense)

 

 

(3

)

 

 

 

 

 

(6

)

 

 

(6

)

Income (loss) before income taxes

   and equity in earnings of affiliated companies

 

 

(11

)

 

 

69

 

 

 

51

 

 

 

188

 

(Provision) benefit for income taxes

 

 

5

 

 

 

(30

)

 

 

(9

)

 

 

(43

)

Equity in earnings of affiliated companies, net of tax

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Net income (loss)

 

 

(5

)

 

 

40

 

 

 

44

 

 

 

146

 

Net income (loss) attributable to noncontrolling interests, net

   of tax

 

 

1

 

 

 

8

 

 

 

10

 

 

 

22

 

Net income (loss) attributable to Cabot Corporation

 

$

(6

)

 

$

32

 

 

$

34

 

 

$

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted-average common shares outstanding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic

 

 

56.5

 

 

 

58.2

 

 

 

56.7

 

 

 

59.1

 

Diluted

 

 

56.5

 

 

 

58.4

 

 

 

56.7

 

 

 

59.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earnings (loss) per common share:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic

 

$

(0.12

)

 

$

0.55

 

 

$

0.59

 

 

$

2.08

 

Diluted

 

$

(0.12

)

 

$

0.55

 

 

$

0.59

 

 

$

2.08

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

3


 

CABOT CORPORATION

CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

UNAUDITED

 

 

 

Three Months Ended June 30

 

 

Nine Months Ended June 30

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2019

 

 

 

(In millions)

 

Net income (loss)

 

$

(5

)

 

$

40

 

 

$

44

 

 

$

146

 

Other comprehensive income (loss), net of tax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign currency translation adjustment, net of tax

 

 

31

 

 

 

1

 

 

 

(4

)

 

 

(15

)

Derivatives: net investment hedges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gains) losses reclassified to interest expense, net of tax

 

 

(1

)

 

 

(1

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

(Gains) losses excluded from effectiveness testing and amortized to interest expense, net of tax

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Pension and other postretirement benefit liability adjustments, net of tax

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

23

 

Other comprehensive income (loss)

 

 

31

 

 

 

2

 

 

 

(4

)

 

 

6

 

Comprehensive income (loss)

 

 

26

 

 

 

42

 

 

 

40

 

 

 

152

 

Net income (loss) attributable to noncontrolling interests, net

   of tax

 

 

1

 

 

 

8

 

 

 

10

 

 

 

22

 

Foreign currency translation adjustment attributable to

   noncontrolling interests, net of tax

 

 

2

 

 

 

(2

)

 

 

2

 

 

 

 

Comprehensive income (loss) attributable to noncontrolling

   interests, net of tax

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

12

 

 

 

22

 

Comprehensive income (loss) attributable to Cabot Corporation

 

$

23

 

 

$

36

 

 

$

28

 

 

$

130

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

4


 

CABOT CORPORATION

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

ASSETS

UNAUDITED

 

 

 

June 30, 2020

 

 

September 30, 2019

 

 

 

(In millions)

 

Current assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

162

 

 

$

169

 

Accounts and notes receivable, net of reserve for doubtful

   accounts of $2 and $3

 

 

362

 

 

 

530

 

Inventories:

 

 

 

 

 

 

 

 

Raw materials

 

 

88

 

 

 

107

 

Finished goods

 

 

250

 

 

 

305

 

Other

 

 

55

 

 

 

54

 

Total inventories

 

 

393

 

 

 

466

 

Prepaid expenses and other current assets

 

 

66

 

 

 

45

 

Total current assets

 

 

983

 

 

 

1,210

 

Property, plant and equipment, net

 

 

1,412

 

 

 

1,348

 

Goodwill

 

 

130

 

 

 

90

 

Equity affiliates

 

 

36

 

 

 

39

 

Intangible assets, net

 

 

102

 

 

 

96

 

Deferred income taxes

 

 

181

 

 

 

163

 

Other assets

 

 

175

 

 

 

58

 

Total assets

 

$

3,019

 

 

$

3,004

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

5


 

CABOT CORPORATION

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY

UNAUDITED

 

 

 

June 30, 2020

 

 

September 30, 2019

 

 

 

(In millions, except share

 

 

 

and per share amounts)

 

Current liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

Short-term borrowings

 

$

13

 

 

$

33

 

Accounts payable and accrued liabilities

 

 

460

 

 

 

537

 

Income taxes payable

 

 

14

 

 

 

22

 

Current portion of long-term debt

 

 

7

 

 

 

7

 

Total current liabilities

 

 

494

 

 

 

599

 

Long-term debt

 

 

1,164

 

 

 

1,024

 

Deferred income taxes

 

 

41

 

 

 

41

 

Other liabilities

 

 

277

 

 

 

206

 

Commitments and contingencies (Note G)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholders' equity:

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferred stock:

 

 

 

 

 

 

 

 

Authorized: 2,000,000 shares of $1 par value

 

 

 

 

 

 

Issued and Outstanding: None and none

 

 

 

 

 

 

 

 

Common stock:

 

 

 

 

 

 

 

 

Authorized: 200,000,000 shares of $1 par value

 

 

 

 

 

 

 

 

Issued: 56,611,504 and 57,250,454 shares

 

 

 

 

 

 

 

 

Outstanding: 56,460,448 and 57,080,589 shares

 

 

57

 

 

 

57

 

Less cost of 151,056 and 169,865 shares of common treasury stock

 

 

(4

)

 

 

(5

)

Retained earnings

 

 

1,277

 

 

 

1,337

 

Accumulated other comprehensive income (loss)

 

 

(400

)

 

 

(391

)

Total Cabot Corporation stockholders' equity

 

 

930

 

 

 

998

 

Noncontrolling interests

 

 

113

 

 

 

136

 

Total stockholders' equity

 

 

1,043

 

 

 

1,134

 

Total liabilities and stockholders' equity

 

$

3,019

 

 

$

3,004

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

6


 

CABOT CORPORATION

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

UNAUDITED

 

 

 

Nine Months Ended June 30

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

 

(In millions)

 

Cash Flows from Operating Activities:

 

 

 

 

 

 

 

 

Net income (loss)

 

$

44

 

 

$

146

 

Adjustments to reconcile net income (loss) to cash provided by operating activities:

 

 

 

 

 

 

 

 

Depreciation and amortization

 

 

117

 

 

 

110

 

Specialty Fluids loss on sale and asset impairment

 

 

 

 

 

28

 

Impairment of investment in equity affiliate

 

 

 

 

 

11

 

Deferred tax provision (benefit)

 

 

(20

)

 

 

(20

)

Employee benefit plan settlement

 

 

 

 

 

6

 

Equity in earnings of affiliated companies

 

 

(2

)

 

 

(1

)

Non-cash compensation

 

 

5

 

 

 

11

 

Other non-cash (income) expense

 

 

4

 

 

 

(2

)

Cash dividends received from equity affiliates

 

 

1

 

 

 

2

 

Changes in assets and liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

Accounts and notes receivable

 

 

172

 

 

 

6

 

Inventories

 

 

74

 

 

 

(14

)

Prepaid expenses and other assets

 

 

(25

)

 

 

(1

)

Accounts payable and accrued liabilities

 

 

(68

)

 

 

(65

)

Income taxes payable

 

 

(10

)

 

 

(24

)

Other liabilities

 

 

(14

)

 

 

(27

)

Cash provided (used) by operating activities

 

 

278

 

 

 

166

 

Cash Flows from Investing Activities:

 

 

 

 

 

 

 

 

Additions to property, plant and equipment

 

 

(162

)

 

 

(155

)

Proceeds from sale of business, net of cash held in escrow of $— and $5

 

 

 

 

 

130

 

Acquisitions of businesses, net of cash acquired of $1 and $—

 

 

(92

)

 

 

(3

)

Other

 

 

2

 

 

 

(5

)

Cash provided (used) by investing activities

 

 

(252

)

 

 

(33

)

Cash Flows from Financing Activities:

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrowings under financing arrangements

 

 

 

 

 

29

 

Repayments under financing arrangements

 

 

 

 

 

(18

)

Proceeds from issuance (repayments) of commercial paper, net

 

 

(20

)

 

 

(176

)

Proceeds from long-term debt

 

 

444

 

 

 

344

 

Repayments of long-term debt

 

 

(334

)

 

 

(75

)

Repayments of redeemable preferred stock

 

 

 

 

 

(25

)

Purchases of common stock

 

 

(44

)

 

 

(144

)

Proceeds from sales of common stock

 

 

3

 

 

 

2

 

Cash dividends paid to noncontrolling interests

 

 

(26

)

 

 

(23

)

Cash dividends paid to common stockholders

 

 

(60

)

 

 

(60

)

Cash provided (used) by financing activities

 

 

(37

)

 

 

(146

)

Effects of exchange rate changes on cash

 

 

4

 

 

 

(15

)

Increase (decrease) in cash and cash equivalents

 

 

(7

)

 

 

(28

)

Cash and cash equivalents at beginning of period

 

 

169

 

 

 

175

 

Cash and cash equivalents at end of period

 

$

162

 

 

$

147

 

 

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

 

7


 

CABOT CORPORATION

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS’ EQUITY

UNAUDITED

 

 

 

Common Stock, Net of Treasury Stock

 

 

Additional

Paid-in

 

 

Retained

 

 

Accumulated Other Comprehensive

 

 

Total Cabot Corporation Stockholders’

 

 

Noncontrolling

 

 

Total Stockholders’

 

 

 

Shares

 

 

Cost

 

 

Capital

 

 

Earnings

 

 

Income (Loss)

 

 

Equity

 

 

Interests

 

 

Equity

 

 

 

(In millions, except share amounts)

 

Balance at September 30, 2019

 

 

57,081

 

 

$

52

 

 

$

 

 

$

1,337

 

 

$

(391

)

 

$

998

 

 

$

136

 

 

$

1,134

 

Adoption of accounting standards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

(3

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net income (loss)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

5

 

 

 

46

 

Total other comprehensive income (loss)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

 

3

 

 

 

43

 

Cash dividends paid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common stock, $0.35 per share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20

)

 

 

 

 

 

 

(20

)

 

 

 

 

 

 

(20

)

Cash dividends declared to noncontrolling interests